NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ PROJE ÖZETLERİ KİTABI
 
 
                                                                                 
NKU Proje Çağrı Listesi
Çağrı Adı Türü Açılış Tarihi Bitiş Tarihi Web Başvuru Açıklama
TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları (4004-4005-4007) Çağrıları TÜBİTAK 03/09/2018 18/10/2018 http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr/ TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programı http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr/ Elektronik İmza ile Başvuru TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları Çağrı Metinleri güncellenerek yayınlandı. Güncellenen bilgilere göre, 1) 4004, 4005 ve 4007 Programlarında, bilim ve toplum konulu bilimsel toplantılara katılım desteği üst sınırı artırılarak destek üst sınırı 500 TL’den 1.000 TL’ye çıkarıldı. 2) 4006 Programında proje yürütücülerine ödenecek Proje Teşvik İkramiyesi miktarı proje bütçesinin %5’i olarak belirlendi. 4004, 4005 ve 4007 Programlarına yapılacak başvurular http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr/ adresi üzerinden 3 Eylül – 18 Ekim 2018 tarihleri arasında elektronik imza ile alınacaktır.
Karadeniz Havzası Sınırötesi İşbirliği Programı (CBC-ENI) (2014-2020 Birinci Teklif Çağrısı) Avrupa Birliği 01/02/2017 31/05/2017 http://blacksea-cbc.net/black-sea-basin-2014-2020/calls-for-proposals/ Joint Technical Secretariat, Constanza, Romanza Başvuru online olarak yapılmaktadır, site adresinden başvuru kılavuzu ve online başvuru linki temin edilebilir.
Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie Araştırma Programları Bireysel Burslar Avrupa Birliği 17/04/2017 14/09/2017 http://www.h2020.org.tr/tr/h2020/marie-curie/if Avrupa Komisyonu Katılımcı Portalı http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html TÜBİTAK Uluslararsı İşbirliği Daire Başkanlığı'nın web sayfası ve linklerinden bilgi edinilebilir: www.h2020.org.tr/tr/h2020/marie-curie
AB COSME PROGRAMI “Clusters Go International” COS-CLUSINT-2016-03-01 Proje Teklif Çağrısı Avrupa Birliği 01/04/2017 23/05/2017 https://ec.europa.eu/easme/en/cos-clusint-2016-03-01-cluster-go-international European Commission Brussels / Belgium Avrupa Stratejik Küme Ortaklıkları başvurular ıonline sistem üzerinden yapılabilmektedir.
EaSI-Endüstri İlişkileri Alanında Uzmanlığın Geliştirilmesi (VP/2017/004) Avrupa Komisyonu (Horizon 2020 Dışındaki Projeler) 30/04/2017 15/06/2017 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=507&furtherCalls=yes European Commission / Brussels / Belgium Improving expertise in the field of industrial relations (VP/2017/004)
Trakya Kalkınma Ajansı 2018 Teknik Destek Çağrısı Kalkınma Ajansı 02/08/2018 31/08/2018 https://www.trakyaka.org.tr/tr/37137/2018-Yili-Teknik-Destek-Programi Trakya Kalkınma Ajansı KAYS Başvuru Sistemi (online) ve posta Trakya Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Teknik Destek Programı 02.08.2018 tarihinde ilan edilmiştir. Program kapsamında yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeni ile hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlanması amaçlanmaktadır. Teknik Destek kapsamında eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine; mesleki gelişim eğitimleri için 20.000 TL, kişisel gelişim eğitimleri için ise 15.000 TL destek verilecek olup tahsis edilen kaynak toplam 600.000 TL’dir.
Trakya Kalkınma Ajansı 2017 Yılı Teknik Destek 1. Teklif Dönemi Kalkınma Ajansı 02/05/2017 23/06/2017 http://trakyaka.org.tr/content-659-2017_yili_teknik_destek_programi.html Trakya Kalkınma Ajansı KAYS Sistemi Trakya Kalkınma Ajansı Teknik Destek başvuruları dört dönem halinde yapıldığından her teklif dönemine ait son başvuru tarihlerinin kontrol edilmesi önerilmektedir.
Araştırma Altyapıları Proje Çağrısı K Numaralı Bakanlık Projeleri 02/01/2018 28/02/2018 http://arastirma.kalkinma.gov.tr/duyuru/ http://arastirma.kalkinma.gov.tr/duyuru/ Kalkınma Bakanlığı Araştırma Altyapıları Proje Bilgi Sistemi Kalkınma Bakanlığı tarafından yatırım programları kapsamında, üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının araştırma altyapı projelerine destek sağlanmaktadır. Bu desteklerle, ulusal ve bölgesel önceliklerle uyumlu, kamu ve özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda çok disiplinli araştırma faaliyetlerinin yürütülmesine imkân veren ve araştırmacıların bir arada çalışabilecekleri ortamı oluşturan altyapıların kurulması hedeflenmektedir.