NKU Proje Çağrı Listesi
Çağrı Adı Türü Açılış Tarihi Bitiş Tarihi Web Başvuru Açıklama
BİDEB 2214/A Yurt Dışı Doktora Ve 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı TÜBİTAK 20/11/2018 21/12/2018 https://e-bideb.tubitak.gov.tr/giris.htm TÜBİTAK / Ankara Online başvuru https://e-bideb.tubitak.gov.tr/giris.htm TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2214/A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı (Doktora öğrencileri için) ve 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 20 Kasım 2018 tarihinden itibaren başvuruya açılmış olup; 21 Aralık 2018 tarihinde kapanacaktır.
ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği 2.Teklif Verme Çağrısı Avrupa Birliği 01/10/2018 31/01/2019 https://cbc.ab.gov.tr/ https://blacksea-cbc.net/ üzerinden online sistem başvurusu yapılmaktadır. Ayrıca Romanya Merkezi Yönetim otoritesi ile yazışma yapılması gerekmektedir..Son başvuru 31.01.2019 saat 14:00 (Romanya yerel saati) Hibe başvuru rehberi ve eklerine şu bağlantıdan ulaşılabilir. https://blacksea-cbc.net/news/archive-news/the-second-call-for-proposals-of-the-joint-operational-programme-black-sea-basin-2014-2020-is-open-starting-with-1-october-2018/ Gelişmeler için program internet adreslerinin takibi faydalı olacaktır: https://cbc.ab.gov.tr/ https://blacksea-cbc.net/
Karadeniz Havzası Sınırötesi İşbirliği Programı (CBC-ENI) (2014-2020 Birinci Teklif Çağrısı) Avrupa Birliği 01/02/2017 31/05/2017 http://blacksea-cbc.net/black-sea-basin-2014-2020/calls-for-proposals/ Joint Technical Secretariat, Constanza, Romanza Başvuru online olarak yapılmaktadır, site adresinden başvuru kılavuzu ve online başvuru linki temin edilebilir.
AB COSME PROGRAMI “Clusters Go International” COS-CLUSINT-2016-03-01 Proje Teklif Çağrısı Avrupa Birliği 01/04/2017 23/05/2017 https://ec.europa.eu/easme/en/cos-clusint-2016-03-01-cluster-go-international European Commission Brussels / Belgium Avrupa Stratejik Küme Ortaklıkları başvurular ıonline sistem üzerinden yapılabilmektedir.
Trakya Kalkınma Ajansı 2018 Teknik Destek Çağrısı Kalkınma Ajansı 02/08/2018 31/08/2018 https://www.trakyaka.org.tr/tr/37137/2018-Yili-Teknik-Destek-Programi Trakya Kalkınma Ajansı KAYS Başvuru Sistemi (online) ve posta Trakya Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Teknik Destek Programı 02.08.2018 tarihinde ilan edilmiştir. Program kapsamında yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeni ile hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlanması amaçlanmaktadır. Teknik Destek kapsamında eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine; mesleki gelişim eğitimleri için 20.000 TL, kişisel gelişim eğitimleri için ise 15.000 TL destek verilecek olup tahsis edilen kaynak toplam 600.000 TL’dir.
Trakya Kalkınma Ajansı 2017 Yılı Teknik Destek 1. Teklif Dönemi Kalkınma Ajansı 02/05/2017 23/06/2017 http://trakyaka.org.tr/content-659-2017_yili_teknik_destek_programi.html Trakya Kalkınma Ajansı KAYS Sistemi Trakya Kalkınma Ajansı Teknik Destek başvuruları dört dönem halinde yapıldığından her teklif dönemine ait son başvuru tarihlerinin kontrol edilmesi önerilmektedir.
Araştırma Altyapıları Proje Çağrısı K Numaralı Bakanlık Projeleri 02/01/2018 28/02/2018 http://arastirma.kalkinma.gov.tr/duyuru/ http://arastirma.kalkinma.gov.tr/duyuru/ Kalkınma Bakanlığı Araştırma Altyapıları Proje Bilgi Sistemi Kalkınma Bakanlığı tarafından yatırım programları kapsamında, üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının araştırma altyapı projelerine destek sağlanmaktadır. Bu desteklerle, ulusal ve bölgesel önceliklerle uyumlu, kamu ve özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda çok disiplinli araştırma faaliyetlerinin yürütülmesine imkân veren ve araştırmacıların bir arada çalışabilecekleri ortamı oluşturan altyapıların kurulması hedeflenmektedir.