NKU Proje Çağrı Listesi
Çağrı Adı Türü Açılış Tarihi Bitiş Tarihi Web Başvuru Açıklama
Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II Hibe Programı Avrupa Birliği 10/12/2019 28/01/2020 https://www.cfcu.gov.tr/tr/article/65686 https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II Hibe Programı” (TR2016/DG/03/A2-03 - EuropeAid/167523/ID/ACT/TR) Teklif Çağrısı yayımlanmıştır. Üniversitelerin de başvuru ortağı olduğu proje tekliflerinin son teslim tarihi 28 Ocak 2020 saat 17:00 olarak belirtilmiştir. Hibe Başvuru Sahipleri için Rehberin tam metni, aşağıdaki internet sitelerinde bulunmaktadır: http://www.cfcu.gov.tr http://www.ab.gov.tr https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
Erasmus + 2019 Yükseköğretim Projeleri Teklif Çağrısı Avrupa Birliği 25/10/2018 05/02/2019 http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/how-to-apply_en http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html 2019 yılı Erasmus + Teklif Çağrısı 25 Ekim 2019 tarihinde yayımlanmış olup proje başvuruları kabul edilmeye başlanmıştır. Erasmus + Yükseköğretim alanında da kurumlara pek çok farklı alt program aracılığıyla başvuru imkanı sunmaktadır. Bunlar arasında başvurusu Ulusal Ajans'a yapılan Stratejik Ortaklıklar (KA2) alt programı ile başvurusu Brüksel'deki Yürütme Ajansı'na yapılan Avrupa Üniversiteleri, Bilgi Ortaklıkları, Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme programları ile Brüksel'e doğrudan başvuru yapılan Spor Destekleri yer almaktadır. Son başvuru tarihleri program türüne göre değişen bu çağrılardan ¨Avrupa Üniversiteleri¨ hibe programına 2019 yılında ilk kez başvuru alınacaktır. Proje hazırlamak isteyen akademisyenlerimiz için ekte İngilizce Program Rehberi ve Türkçe Teklif Çağrısı (bilgi amaçlı) ekte sunulmaktadır. Ayrıca başvuru detaylarına ve online formlara ulaşılabilecek linkler aşağıda yer almaktadır. http://ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim-program%C4%B1
ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği 2.Teklif Verme Çağrısı Avrupa Birliği 01/10/2018 31/01/2019 https://cbc.ab.gov.tr/ https://blacksea-cbc.net/ üzerinden online sistem başvurusu yapılmaktadır. Ayrıca Romanya Merkezi Yönetim otoritesi ile yazışma yapılması gerekmektedir..Son başvuru 31.01.2019 saat 14:00 (Romanya yerel saati) Hibe başvuru rehberi ve eklerine şu bağlantıdan ulaşılabilir. https://blacksea-cbc.net/news/archive-news/the-second-call-for-proposals-of-the-joint-operational-programme-black-sea-basin-2014-2020-is-open-starting-with-1-october-2018/ Gelişmeler için program internet adreslerinin takibi faydalı olacaktır: https://cbc.ab.gov.tr/ https://blacksea-cbc.net/
Ufuk2020 Marie S. Curie Innovative Training Networks (ITN) Avrupa Birliği 21/09/2018 15/01/2019 https://ufuk2020.org.tr/tr/h2020/marie-curie/itn ECAS Portal ve EURAXESS Portal https://euraxess.ec.europa.eu/jobs ITN çağrısı kapsamında araştırma alanlarında konu sınırlaması olmadan, kariyerinin başlangıcındaki (henüz doktora derecesini almamış ya da 4 yıldan az araştırma deneyimi bulunan) araştırmacıların eğitilmesi hedeflenmektedir. ITN Çağrısı, birden fazla ülkeden farklı akademik ve akademik olmayan (sanayi kuruluşu, STK vd.) kuruluşları bir araya getirerek, konusunda deneyimli araştırmacılar tarafından, doktora derecesini almamış genç araştırmacıların eğitilmesine yönelik projeler geliştirilmesine önayak olmaktadır. Bu vesileyle deneyimli araştırmacılar, kendi alanlarında yetişecek genç araştırmacılar için kurumlarında araştırma pozisyonu açma ve Avrupa Komisyonu tarafından fonlanan uluslararası araştırmacılar ile araştırma yapma/çalışma fırsatı yakalamaktadır.
Türkiye-AB Kültürlerarası Diyalog Hibe Programı Avrupa Birliği 20/02/2018 10/04/2018 http://www.yee.org.tr/tr/haber/teklif-cagrisi www.mfib.gov.tr Merkezi Finans ve İhale Birimi / Ankara http://www.yee.org.tr/tr/haber/teklif-cagrisi Yunus Emre Enstitüsü / Ankara Türkiye ile AB arasında kültür ve sanat alanında kültürlerarası diyaloğun, iş birliğinin, iletişimin geliştirilmesini hedefleyen Türkiye-AB Kültürlerarası Diyalog Hibe Programına ilişkin teklif çağrısı 20 Şubat 2018 tarihinde yayınlanmıştır. Türkiye-AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 2014-2020 dönemi (IPA II) kapsamında, Avrupa Birliği Bakanlığı’nın lider kuruluş olduğu Sivil Toplum Sektörü altında yer alan Hibe Programı, Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülecektir. Toplam bütçesi 2 milyon avro olan hibe programı; Ortak anlayışa katkı yapmak üzere, Türkiye ve AB arasında uzun dönemli, çok taraflı/çok uluslu ortak kültürel girişimlerin geliştirilmesini ve uygulanmasını Türkiye’de ve AB üyesi ülkelerde Türkiye-AB arasındaki sivil toplum diyaloğunun görünürlüğünün arttırılmasını amaçlayan projelere destek verecektir. Müzik, opera, sahne sanatları, plastik ve görsel sanatlar, grafik sanatları, halka açık sanat, geleneksel sanat, dijital sanat, edebiyat, kent kültürü, sinema, belgesel, animasyon, mimarlık, halk kültürü, kültürel diplomasi, tarih gibi tematik alanlarda yürütülecek aşağıdaki tür projeler desteklenecektir. (Aşağıdaki proje örnekleri fikir vermesi açısından paylaşılmış olup destekler bunlarla sınırlı değildir.) Kültürel ve sanatsal çalışmaların ve ürünlerin sirkülasyonu Ortak kültürel ve sanatsal faaliyetler Kültürlerarası diyalog ve kültür politikalarının oluşturulması sürecine katılım ve destekleyici faaliyetler Kamuoyunun kültürlerarası diyaloğu anlamasına yönelik faaliyetler Sanat koleksiyonlarının sirkülasyonu İyi uygulamaların, tecrübelerin paylaşılması Kültürel ve sanatsal çalışmalar, kültürel politikalar konusunda farkındalık artırma çalışmaları EUNIC (Avrupa Kültür Enstitüleri Ağı) üyesi AB Kültür Enstitülerinin geliştirecekleri projelere, Türkiye’den bir STK ve/veya üniversite ile ortaklaşa çalışması koşuluyla en az 300 bin en fazla 500 bin avro destek verilecektir. Başka bir ifadeyle; başvuru sahibi EUNIC üyesi AB Kültür Enstitüleri olacaktır. Türkiye’den bir STK ve/veya üniversitenin ise eş-başvuran olarak proje teklifinde yer alması zorunludur. Proje başvurularının 10 Nisan 2018 tarihi saat 17.00’a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine (www.mfib.gov.tr) yapılması gerekmektedir.
Sivil Toplum Sektörü – Teklif Çağrısı: Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı Avrupa Birliği 13/07/2017 06/10/2017 http://www.ab.gov.tr/50833.html Merkezi Finans ve İhale Birimi / Ankara Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik olarak uygulanacak olan “Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı” teklif çağrısı yayınlanmıştır. STK’lar tarafından hazırlanacak projelere asgari 250.000 Avro, azami 500.000 Avro destek sağlanacaktır
Karadeniz Havzası Sınırötesi İşbirliği Programı (CBC-ENI) (2014-2020 Birinci Teklif Çağrısı) Avrupa Birliği 01/02/2017 31/05/2017 http://blacksea-cbc.net/black-sea-basin-2014-2020/calls-for-proposals/ Joint Technical Secretariat, Constanza, Romanza Başvuru online olarak yapılmaktadır, site adresinden başvuru kılavuzu ve online başvuru linki temin edilebilir.
Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie Araştırma Programları Bireysel Burslar Avrupa Birliği 17/04/2017 14/09/2017 http://www.h2020.org.tr/tr/h2020/marie-curie/if Avrupa Komisyonu Katılımcı Portalı http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html TÜBİTAK Uluslararsı İşbirliği Daire Başkanlığı'nın web sayfası ve linklerinden bilgi edinilebilir: www.h2020.org.tr/tr/h2020/marie-curie
COSME Programı “GRO/SME/17/D/N011 COS-EYE-2017-4-01 Erasmus for Young Entrepreneurs - Genç Girişimciler için Erasmus” Proje Teklif Çağrısı Avrupa Birliği 03/04/2017 07/06/2017 https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/cosme-call-proposal-cos-eye-17401_en.pdf European Commission Brussels / Belgium Çağrı metni: https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/cosme-call-proposal-cos-eye-17401_en.pdf Elektronik Başvurular için aşağıdaki linkte yer alan prosedür takip edilmelidir: http://ec.europa.eu/easme/en/cosme-eu-programme-competitiveness-enterprises-and-small-and-medium-sized-enterprises-smes
AB COSME PROGRAMI “Clusters Go International” COS-CLUSINT-2016-03-01 Proje Teklif Çağrısı Avrupa Birliği 01/04/2017 23/05/2017 https://ec.europa.eu/easme/en/cos-clusint-2016-03-01-cluster-go-international European Commission Brussels / Belgium Avrupa Stratejik Küme Ortaklıkları başvurular ıonline sistem üzerinden yapılabilmektedir.
2551-TÜBİTAK-British Council İkili İşbirliği Programı (Newton-Katip Çelebi Fonu) TÜBİTAK 20/04/2020 12/06/2020 https://www.britishcouncil.org.tr/programmes/education/newton-katip-celebi-fund/institutional-links-2020 Türkiye'deki proje ortaklarının 2551 kodlu programa http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ internet adresinden elektronik olarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Birleşik Krallık’taki proje ortakları https://britishcouncil-cxobw.formstack.com/forms/application_form_newtonil_april2020 adresinden başvurularını gerçekleştirebilecektir. Değerli Araştırmacılarımız, "Kâtip Çelebi-Newton Fonu" çerçevesinde 2014 yılından itibaren yürütülen 2551 TÜBİTAK ve British Council İkili İşbirliği Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından Türkiye ile Birleşik Krallık (İngiltere, Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda)’taki araştırmacılar tarafından yürütülecek ortak araştırma projeleri desteklenecektir. Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye'deki bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Birleşik Krallık’taki araştırma kuruluşlarında çalışan araştırmacı(lar) ile "proje ortağı" olarak anlaşmaları gerekmektedir. Tek taraflı proje başvuruları kabul edilmemektedir. Bu fondan faydalanmak üzere uygun bulunan Birleşik Krallık araştırma kurumları listesi ve Birleşik Krallık çağrısı duyurusuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz https://www.britishcouncil.org.tr/programmes/education/newton-katip-celebi-fund/institutional-links-2020 İşbirliği araştırma alanları: Sağlık -COVID-19 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Makine İmalat - Robotik ve Mekatronik Sistem Teknolojileri - Fabrika Otomasyon Sistemleri - Eklemeli (Additive) İmalat - Makina Tasarımı ve İmalatı - Akışkan Gücü, Dinamiği ve Akışkan Makineleri - Geleneksel İmalat Teknolojileri - Döküm Teknolojileri Enerji Otomotiv Sosyal Bilimler Tarım ve Gıda Diğer - Madencilik - İleri Malzeme Teknolojileri - Kimya Son Başvuru Tarihi: 12 Haziran 2020 17:30 Bütçe üst limitleri Türkiye’den başvuran araştırmacılar için 720.000 TL, Birleşik Krallık’tan başvuran araştırmacılar için £150.000 olarak belirlenmiştir.
TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları Proje Başvuruları TÜBİTAK 01/11/2019 09/12/2019 http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr/ http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr/ elektrnik imza ile başvuru yapılmaktadır. Başvuru şartları ve ayrıntılı bilgi için; 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı ile ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru şartları için: http://tubitak.gov.tr/4004 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı ile ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru şartları için: http://tubitak.gov.tr/4005 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı ile ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru şartları için: http://tubitak.gov.tr/4007
TÜBİTAK-ARDEB 1001 Programı 2019 Yılı 2. Dönemi TÜBİTAK 01/10/2019 15/11/2019 http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/ RDEB Proje Başvuru Sistemine http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr, ARDEB Proje Takip Sistemine http://ardeb-pts.tubitak.gov.tr, e-imza sürecine ilişkin ayrıntılı bilgiye ise https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/281/ardeb_e-imza_yardim_dokumani.pdf adresinden ulaşılabilmektedir. ÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı"nın 2019 yılı 2. dönem başvuruları 01 Ekim 2019 tarihinden itibaren alınmaya başlanmıştır. Proje başvurularının, ARDEB Proje Başvuru Sistemi üzerinden ve e-imza ile yapılması gerekmektedir. Çevrimiçi başvurunun ve e-imza sürecinin tamamlanması için son tarih 15 Kasım 2019 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, 1001 programının başvuru formunda değişiklikler yapılmış ve güncel başvuru formu ilgili programın web sayfasına konulmuştur. Söz konusu programa yapılacak başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1001/icerik-basvuru-formlari adresinde yer alan güncel başvuru formu ve eklerinin doldurularak ARDEB Proje Başvuru Sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Güncel olmayan başvuru formları ile sunulan proje önerileri değerlendirmeye alınmayarak iade edilecektir. ARDEB Proje Başvuru Sistemine http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr, ARDEB Proje Takip Sistemine http://ardeb-pts.tubitak.gov.tr, e-imza sürecine ilişkin ayrıntılı bilgiye ise https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/281/ardeb_e-imza_yardim_dokumani.pdf adresinden ulaşılabilmesi mümkündür.
TÜBİTAK Belarus Innovation Foundation Ortak Proje Çağrısı TÜBİTAK 01/09/2019 30/09/2019 https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ TÜBİTAK ile Belarus İnovasyon Kurumu (Belarusian Innovative Foundation – BIF) arasında mevcut 14 Şubat 2018 tarihli İşbirliği Protokolü çerçevesinde yenilik projeleri çağrısı açılmıştır.Sürekli olarak açık kalacak çağrılar kapsamında değerlendirileceği bildirilmiştir. Her iki ülkeden en az bir sanayi kuruluşunun yer almasının zorunlu olduğu projelere, Türkiye tarafında sanayiye ek olarak akademik kurumlar da katılabilecektir.
TÜBİTAK – MSRT (İran) İkili İşbirliği Çağrısı TÜBİTAK 22/07/2019 18/10/2019 http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-isbirligi-destekleri/2535/icerik-2535-iran-bilim-arastirma-ve-teknoloji-bakanligi-msrt-ile-ikili-isbirligi-programi https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile İran Bilim Teknoloji ve Yenilik Bakanlığı (MSRT) arasında mevcut İşbirliği Protokolü çerçevesinde ortak araştırma projeleri desteklenecektir.Söz konusu ortak projeler yalnızca aşağıdaki öncelikli tematik alanlarda desteklenecektir: Mühendislik Bilgi ve İletişim Teknolojileri Malzeme Bilimleri Enerji Bilişsel Bilim
Güneydoğu Asya ve Avrupa Ülkeleri Ortak Fonlama Programı Çağrıları TÜBİTAK 16/07/2019 18/10/2019 http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/cok-tarafli-programlar/jfs/icerik-sea-eu-jfs-guneydogu-asya-ve-avrupa-ulkeleri-ortak-fonlama-programi-southeast-asia-europe-joint http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/cok-tarafli-programlar/jfs/icerik-sea-eu-jfs-guneydogu-asya-ve-avrupa-ulkeleri-ortak-fonlama-programi-southeast-asia-europe-joint Bilim ve Teknoloji Çağrısı ve İnovasyon Çağrısı başlıkları altında uluslararası ortak projeler destekleyecek olan JFS 2019 Çağrıları kapsamında proje başvuruları alınmaya başlandı. Çağrılar hakkında detaylı bilgiye https://www.sea-eu-jfs.eu/calls adresinden ulaşabilirsiniz. JFS 2019 Çağrıları iki bölümden oluşmaktadır; Üçüncü JFS Çağrısı: Temel araştırmaları ele alan ortak bilim ve teknoloji projeleri (Dördüncü teknoloji hazırlık seviyesine (Technology Readiness Level, TRL) kadar, TRL<4) Entegre su kaynakları yönetimi ve nanoteknoloji tematik alanlarında projeler desteklenecektir. Dördüncü JFS Çağrısı: Ortak uygulamalı araştırma ve teknolojik geliştirme projeleri (TRL≥3, yenilikçi KOBİ'ler ile Güneydoğu Asya ve Avrupa merkezli araştırma kuruluşları arasında işbirliği içinde uygulanmalıdır.) Bulaşıcı hastalıklar ve akıllı şehirler tematik alanlarında projeler desteklenecektir.
BİDEB 2214/A Yurt Dışı Doktora Ve 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı TÜBİTAK 20/11/2018 21/12/2018 https://e-bideb.tubitak.gov.tr/giris.htm TÜBİTAK / Ankara Online başvuru https://e-bideb.tubitak.gov.tr/giris.htm TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2214/A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı (Doktora öğrencileri için) ve 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 20 Kasım 2018 tarihinden itibaren başvuruya açılmış olup; 21 Aralık 2018 tarihinde kapanacaktır.
TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları (4004-4005-4007) Çağrıları TÜBİTAK 03/09/2018 18/10/2018 http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr/ TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programı http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr/ Elektronik İmza ile Başvuru TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları Çağrı Metinleri güncellenerek yayınlandı. Güncellenen bilgilere göre, 1) 4004, 4005 ve 4007 Programlarında, bilim ve toplum konulu bilimsel toplantılara katılım desteği üst sınırı artırılarak destek üst sınırı 500 TL’den 1.000 TL’ye çıkarıldı. 2) 4006 Programında proje yürütücülerine ödenecek Proje Teşvik İkramiyesi miktarı proje bütçesinin %5’i olarak belirlendi. 4004, 4005 ve 4007 Programlarına yapılacak başvurular http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr/ adresi üzerinden 3 Eylül – 18 Ekim 2018 tarihleri arasında elektronik imza ile alınacaktır.
Araştırma Altyapıları Proje Çağrısı K Numaralı Bakanlık Projeleri 02/01/2018 28/02/2018 http://arastirma.kalkinma.gov.tr/duyuru/ http://arastirma.kalkinma.gov.tr/duyuru/ Kalkınma Bakanlığı Araştırma Altyapıları Proje Bilgi Sistemi Kalkınma Bakanlığı tarafından yatırım programları kapsamında, üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının araştırma altyapı projelerine destek sağlanmaktadır. Bu desteklerle, ulusal ve bölgesel önceliklerle uyumlu, kamu ve özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda çok disiplinli araştırma faaliyetlerinin yürütülmesine imkân veren ve araştırmacıların bir arada çalışabilecekleri ortamı oluşturan altyapıların kurulması hedeflenmektedir.
COSME Sürdürülebilir Turizmin Geliştirilmesinin ve Turizm Sektöründeki KOBİ’lerin Kapasitelerinin Uluslararası İşbirliği İle Artırılması Çağrısı Avrupa Komisyonu (Horizon 2020 Dışındaki Projeler) 07/08/2019 24/10/2019 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/ Duyuru Metni: https://www.ab.gov.tr/51749.html Başvuru. https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cos-2019-3-01;freeTextSearchKeyword=COS-TOURCOOP-2019-3-01;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
EaSI-Endüstri İlişkileri Alanında Uzmanlığın Geliştirilmesi (VP/2017/004) Avrupa Komisyonu (Horizon 2020 Dışındaki Projeler) 30/04/2017 15/06/2017 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=507&furtherCalls=yes European Commission / Brussels / Belgium Improving expertise in the field of industrial relations (VP/2017/004)
Trakya Kalkınma Ajansı 2019 yılı Teknik Destek Programı 2019/2 Trakya Kalkınma Ajansı 29/07/2019 29/08/2019 https://www.trakyaka.org.tr/tr/39392/2019-Yili-Teknik-Destek-Programi-Ilani Trakya Kalkınma Ajansı Merkez Binası, Hürriyet Mah. Elif Sokak, Süleymanpaşa / tekirdağ https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr Trakya Kalkınma Ajansı 2019 yılı Teknik Destek Programı 29.07.2019 tarihinde ilan edilmiştir. Program kapsamında yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeni ile hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlanması amaçlanmaktadır. Teknik Destek kapsamında eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine; mesleki gelişim eğitimleri için 20.000 TL, kişisel gelişim eğitimleri için ise 15.000 TL destek verilecek olup tahsis edilen kaynak toplam 750.000 TL’dir. Başvuru sahiplerinin; başvurularını Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’ne (KAYS) (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) girmeleri gerekmektedir. Temmuz-Ağustos dönemi için son başvuru tarihi 29 Ağustos 2019, Perşembe Saat 18:00 olarak belirlenmiştir.
Trakya Kalkınma Ajansı 2018 Teknik Destek Çağrısı Trakya Kalkınma Ajansı 02/08/2018 31/08/2018 https://www.trakyaka.org.tr/tr/37137/2018-Yili-Teknik-Destek-Programi Trakya Kalkınma Ajansı KAYS Başvuru Sistemi (online) ve posta Trakya Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Teknik Destek Programı 02.08.2018 tarihinde ilan edilmiştir. Program kapsamında yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeni ile hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlanması amaçlanmaktadır. Teknik Destek kapsamında eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine; mesleki gelişim eğitimleri için 20.000 TL, kişisel gelişim eğitimleri için ise 15.000 TL destek verilecek olup tahsis edilen kaynak toplam 600.000 TL’dir.
Trakya Kalkınma Ajansı 2017 Yılı Teknik Destek 1. Teklif Dönemi Trakya Kalkınma Ajansı 02/05/2017 23/06/2017 http://trakyaka.org.tr/content-659-2017_yili_teknik_destek_programi.html Trakya Kalkınma Ajansı KAYS Sistemi Trakya Kalkınma Ajansı Teknik Destek başvuruları dört dönem halinde yapıldığından her teklif dönemine ait son başvuru tarihlerinin kontrol edilmesi önerilmektedir.