NKU Projeleri ListesiAranan Özellikte Proje Sayısı 6Başlığı Yürütücü Birimi Türü Özet
Tarımsal Atıklardan Gellan Gam Üretimi ve Gamların Çeşitli Kalite Özelliklerinin BelirlenmesiProf. Dr. Tuncay GÜMÜŞZiraat FakültesiTAGEM
Antimikrobiyal İzleme ve İlaç Etkinlik Araştırmalarına Uygun, Bazı Patojenler ve Kalıntılardan Ari, Bal Arısı (Apis mellifera) Kolonilerinin Geliştirilmesi.Doç. Dr. Mustafa Necati MUZVeteriner FakültesiTAGEM
TÜRKİYE YERLİ KEÇİ IRKLARINDA MİKROSATELLİT DNA POLİMORFİZM TEKNİĞİNİN KULLANILMASI İLE EBEVEYN TAYİNİProf. Dr. Mehmet Ihsan SOYSALZiraat FakültesiTAGEM
Bazı Yerli Koyun Irklarında Mikrosatellit DNA Polimorfizm Tekniğinin Kullanılması ile Ebeyn TayiniDoç. Dr. Emel ÖZKAN ÜNALZiraat FakültesiTAGEM
Muğla Bal Arısında (Apismellifera anatoliaca) Amerikan Yavru Çürüklüğü Hastalığına Karşı Direnç GeliştirilmesiDr. Öğr. Üyesi Devrim OSKAYZiraat FakültesiTAGEM
Bitkisel Üretimde Hassas Tarım Uygulamalarının Planlanması, Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması - (HAS-TARIM) Kırklareli Örneği Alt ProjesiProf. Dr. Bahattin AKDEMİRZiraat FakültesiTAGEM