NKU Projeleri ListesiAranan Özellikte Proje Sayısı 53Başlığı Yürütücü Birimi Türü Özet
Trakya Bölgesinde Yetişen Bazı Circium Türlerinden Sekonder Metabolitlerin İzolasyonu, Ki,myasal Yapılarının Aydınlatılması ve Bazı Biyolojik Aktivitelerinin BelirlenmesiProf. Dr. Temine ŞABUDAKFen - Edebiyat FakültesiTÜBİTAK
Elektro Lif Çekim (Elektrospinning) Tekniği ile Nanoliflerden İplik Eğirme Yönteminin GeliştirilmesiProf. Dr. Fatma GÖKTEPEÇorlu Mühendislik FakültesiTÜBİTAK
Ergene Havzası Endüstri Ve Kent Atmosferinde Hava Kirleticilerinin (Pm, Voc, Pah, So2, No2, 03) Düzey, Kaynak ve Salık Etkilerinin Belirlenmesi, Sağlık Risk Haritalarının Çıkartılması ve Bölgeye özgü Kirletici Konsantrasyon-Sağlık Etkisi Fonksiyonlarıın Türetilmesi.Prof. Dr. Lokman Hakan TECERÇorlu Mühendislik FakültesiTÜBİTAK
Kedi ve köpek dışkılarından izole edilen E.coli izolatlarında β-laktam, aminoglikozit ve kinolon direncinin saptanmasıProf. Dr. Banur BOYNUKARAVeteriner FakültesiTÜBİTAK
LETM1 ve OPA1 Arasındaki İlişkinin AraştırılmasıDoç. Dr. Cenk ARALFen - Edebiyat FakültesiTÜBİTAK
LETM1-Baskılanmış Hücrelerde Oksidatif Stres Ve Buna Bağlı Mitokondriyal Fonksiyon Bozukluklarının Melatonin Uygulaması Ile IyileştirilmesiDoç. Dr. Cenk ARALFen - Edebiyat FakültesiTÜBİTAK
Gezinme Alanındaki Farklı Bitki Çeşitlerinin Serbest Dolaşımlı Sistemde (Free-Range) Yetiştirilen Yumurta Tavuklarının Bazı Performans, Yumurta Kalite, Davranış Özelliklerine ve Bitki Yararlanma Durumlarına EtkileriDoç. Dr. Doğan NARİNÇVeteriner FakültesiTÜBİTAK
Sıcaklık Stresinin Mandaların Süt Verimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması ve Manda Barınak Sistemleri İçin Optimum Projeleme Kriterlerinin Belirlenmesi Prof. Dr. Israfil KOCAMANZiraat FakültesiTÜBİTAK
Damla sulama ile sulanan ceviz ağaçları için uygun lateral tertip biçiminin ve sulama programının belirlenmesiProf. Dr. Tolga ERDEMZiraat FakültesiTÜBİTAK
Ratlar arasında serum yolu ile taşınan iskemik ön koşullamanın random patern deri flebi üzerindeki etkisiDr. Öğr. Üyesi Abdullah Erkan ORHANTıp FakültesiTÜBİTAK
Sinkronize edilen farklı hücre tiplerinin canlılık ve hücre siklus analizleriProf. Dr. Sezen ARATZiraat FakültesiTÜBİTAK
Benzimidazole ile Bağlanmış Pirol Karbazol Yapısının Dipirol [3,2-C:2?,3?-G] Karbazol-2,10-Dikarboksilat'tan SentezlenmesiDoç. Dr. Hakan KANDEMİRFen - Edebiyat FakültesiTÜBİTAK
Meriç-Ergene Havzasında Toprak, Atmosferik Birikim ve Biyoindikatör Örneklerinde Kalıcı Organik Kirleticilerin TespitiDoç. Dr. Asude HANEDARÇorlu Mühendislik FakültesiTÜBİTAK
Kapsaisinin Biberde (Capsicum annuum L.) Çimlenme, Çıkış ve Bitki Gelişimine EtkisiProf. Dr. Levent ARINZiraat FakültesiTÜBİTAK
Yeni Bir Komonomer Sentezi, Elektrokopolimerizasyonu Ve Hazırlanan Kopolimerin Gıda Katkı Maddesi Sitratın Analizine Yönelik Biyosensör Uygulamalarında KullanılmasıProf. Dr. Murat ATEŞFen - Edebiyat FakültesiTÜBİTAK
Tsh Reseptöründeki Mutasyonlarin Tayini İçin Elektrokimyasal Biyosensör Sistemleri Geliştirilmesi Ve UygulamalariProf. Dr. Mustafa Kemal SEZGİNTÜRKTÜBİTAK
Bir Akciğer Kanseri Biyomarkeri, Haptoglobin, Tayinine Yönelik Elektrokimyasal Temelli Biyosensör Sistemlerinin Geliştirilmesi Ve UygulamalariProf. Dr. Mustafa Kemal SEZGİNTÜRKTÜBİTAK
Bazı Karbazol Türevlerinin Montmorilonite Nanokilleri Ve Çinko Nanopartikülleri İle Polimer Nanokompozitlerinin Sentezlenmesi Ve Antikorozyon Özelliklerinin AraştırılmasıProf. Dr. Murat ATEŞFen - Edebiyat FakültesiTÜBİTAK
Süperkapasitör Elektrot Materyali Olarak Fonksiyonel Yeni Komonomer ve Kopolimer Sentezleri ve Devre AnalizleriProf. Dr. Murat ATEŞFen - Edebiyat FakültesiTÜBİTAK
İyi-Tanımlanmış ve Biyobozunur Poli(etilen glikol) Hidrojellerin SenteziArş. Gör. Dr. Nergiz CENGİZFen - Edebiyat FakültesiTÜBİTAK
KLASİK VE MOLEKÜLER ISLAH YÖNTEMLERİ KULLANILARAK, OLEIK ASIT IÇERIĞI YÜKSEK VE OROBANŞ (Orobanche cumana Wallr.)’A DAYANIKLI AYÇIÇEĞI (Helianthus annuus L.) HATLARININ GELİŞTİRİLMESİDoç. Dr. Behiye Banu BİLGENZiraat FakültesiTÜBİTAK
Konotrunkal Anomalilerin Array-CGH ile İncelenmesiYrd. Doç. Dr. Hatip AYDINTıp FakültesiTÜBİTAK
Crocus L. Cinsi Flavi Serisi Taksonlarının Moleküler Sistematik Analizi ve Filogenetik İlişkileriAraş. Gör. Levent CANFen - Edebiyat FakültesiTÜBİTAK
Farklı Xanthomonas Bakterileri Kullanılarak Atık Ekmeklerden Optimum Koşullarda Ksantan Gam üretimi ve Gamların Çeşitli Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi ve OptimizasyonuDoç. Dr. Ahmet şükrü DEMİRCİZiraat FakültesiTÜBİTAK
İlaç Taşıma Sistemleriyle Kolona Hedeflendirilen Boswellic Asit ve Ellagic Asit'in Antiinflamatuvar ve Antioksidan Etkinliklerinin AraştırılmasıDoç. Dr. Mustafa YİPELVeteriner FakültesiTÜBİTAK
Global Çevresel ve Görsel Kalitenin HaritalanmasıProf. Dr. Rüya YILMAZGüzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık FakültesiTÜBİTAK
Deniz Dip Tarama Uygulamaları ve Tarama Malzemesinin Çevresel YönetimiProf. Dr. Süreyya MERİÇ PAGANOÇorlu Mühendislik FakültesiTÜBİTAK
rGO/RuO2/PVCz, rGO/TiO2/PEDOT, rGO/MnO2/PTTh Sentezi, Simetrik Süperkapasitör Cihaz performansları ve Gerçek Devre uygulamalarıProf. Dr. Murat ATEŞFen - Edebiyat FakültesiTÜBİTAK
Yeni Bir Uzay Bağımlı Reaksiyon-Difüzyon Adım Süreleri Değişken Olan Stokastik Metot (UDM) GeliştirilmesiDoç. Dr. Elife Zerrin BAĞCIFen - Edebiyat FakültesiTÜBİTAK
Konfeksiyon İşletmelerinde İş örneklemesiyle Çalışan Verimliliği Belirlemek için Mobil Cihazlarda Kullanılabilir Web Tabanlı Yazılım GeliştirilmesiDoç. Dr. Can ÜNALÇorlu Mühendislik FakültesiTÜBİTAK
Soğuk Pres Yağlardan Pilot Ölçekli Salata Sosu ÜretimiProf. Dr. Ümit GEÇGELZiraat FakültesiTÜBİTAK
Zeytin Bahçeleri Için Degisken Düzeyli Gübreleme Yapan Gübre Dagıtma Makinası GelistirilmesiProf. Dr. Bahattin AKDEMİRZiraat FakültesiTÜBİTAK
TRAKYA BÖLGESİ DOĞAL FLORASINDA FİĞ (Vicia sp.) TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ TOPLANMASI KARAKTERİZASYONU ve DEĞERLENDİRİLMESİProf. Dr. Adnan ORAKZiraat FakültesiTÜBİTAK
Mekanik Susuzlaştırılmış Endüstriyel Arıtma Çamurlarının Kuruma Potansiyellerinin İyileştirilmesi, Eş Zamanlı Kurutma ve Stabilizasyon Yöntemlerinin AraştırılmasıDoç. Dr. Tolga TUNÇALÇorlu Mühendislik FakültesiTÜBİTAK
Kumas Dökümlülüğü Ölçüm Yönteminin İyilestirilmesiProf. Dr. Fatma GÖKTEPEÇorlu Mühendislik FakültesiTÜBİTAK
Namık Kemal Üniversitesi Ar-Ge Strateji Belgesinin Oluşturulması (Biyoteknoloji)Prof. Dr. Sezen ARATZiraat FakültesiTÜBİTAK
Mikrometre Boyutlu Cisimlerin Üç Boyutlu Yüzey Profillerinin Belirlenmesi İçin Genelleştirilmiş Morse Dalgacığı Faz Hesaplama YöntemiDoç. Dr. Özlem KOCAHAN YILMAZFen - Edebiyat FakültesiTÜBİTAK
Etkin Elektromanyetik Koruyucu Örme Kumaş ve Örme Kumaş Destekli Kompozit Yapıların GeliştirilmesiProf. Dr. Özer GÖKTEPEÇorlu Mühendislik FakültesiTÜBİTAK
Trakya Bölgesi Bal Arısı Populasyonlarının (Apis mellifera L.) Genetik Yapılarının MtDNA (tRNALeu-Cox2 Arası) Dizi Analizleri İle AraştırılmasıDoç. Dr. Fulya ÖZDİLZiraat FakültesiTÜBİTAK
Türkiye Eşek (Equus Asinus) Populasyonlarının Morfolojik ve Genetik KarakterizasyonuDoç. Dr. Fulya ÖZDİLZiraat FakültesiTÜBİTAK
Naftenatların Ultrasonik Yöntemle Tekstil Renklendirilmesinde Yeni Bir Boyar Madde Olarak Kullanımı ve Çevresel Açıdan DeğerlendirilmesiDoç. Dr. Aylin YILDIZÇorlu Mühendislik FakültesiTÜBİTAK
Tekirdağ İli Şarköy İlçesinde Kırsal Turizme Yönelik Alan Kullanım Planlaması Prof. Dr. Tuğba KİPERGüzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık FakültesiTÜBİTAK
Trakya Bölgesinde Yetişen Trifolium Türlerinden Flavonoidlerin İzolasyonu, Yapılarının Açıklanması, Antioksidant ve Tirozinaz İnhibisyon Aktivitelerinin İncelenmesiProf. Dr. Temine ŞABUDAKFen - Edebiyat FakültesiTÜBİTAK
KIRSAL KALKINMA AMAÇLI EKOTURİZM PLANLAMASI: KIYIKÖY ÖRNEĞİProf. Dr. Tuğba KİPERGüzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık FakültesiTÜBİTAK
Trakya Bölgesinde Yetişen Solanum dulcamara (Solanaceae) Bitkisinden Flavonoidlerin İzolasyonu, Yapılarının Açıklanması, Antihiperglisemik Aktivitelerinin İncelenmesiProf. Dr. Temine ŞABUDAKFen - Edebiyat FakültesiTÜBİTAK
Solanum nigrum L. Bitkisinden Flavonoidlerin ve Fenolik Bileşiklerin İzolasyonu, Yapılarının Açıklanması, Antikolinesteraz ve Tirozinaz İnhibisyon Aktivitelerinin TayiniProf. Dr. Temine ŞABUDAKFen - Edebiyat FakültesiTÜBİTAK
Yabancı Orijinli Bazı Aspir (Carthamus tinctorius L.) Genotiplerinin Tohum Verimi ve Verim Özellikleri ile Yağ Oranlarının BelirlenmesiProf. Dr. Burhan ARSLANZiraat FakültesiTÜBİTAK
TRAKYA KOŞULLARINDA FARKLI SULAMA YÖNTEMLERİ ALTINDA İKİNCİ ÜRÜN SİLAJLIK MISIRIN SU ÜRETİM FONKSİYONLARININ BELİRLENMESİ Prof. Dr. Abdülhalim ORTAZiraat FakültesiTÜBİTAK
Dokuma Kumaş Hatalarını Tanılama ve Gidermek İçin Bir Uzman Sistem GeliştirilmesiProf. Dr. Hikmet Ziya ÖZEKÇorlu Mühendislik FakültesiTÜBİTAK
TÜRKİYE'DE ŞEHİRLERDE YAŞAYAN SURİYELİ MÜLTECİLERİN ENTEGRASYON SÜRECİ VE ZORLUKLARI: ADANA-MERSİN ÖRNEĞİDoç. Dr. Ihsan ÇETİNFen - Edebiyat FakültesiTÜBİTAK
Antijen Spesifik Hafıza B Lenfositlerin İn Vitro Çoğaltılmasında CD21 Reseptör Aktivasyonunun EtkisiDoç. Dr. Türker BİLGENSağlık YüksekokuluTÜBİTAK
Gebe Sıçanlarda Prenatal Hareketsizlik Stresinin Plasental Oksidatif Stres, İnflamasyon, Apoptozis ve İntrauterin Büyüme Geriliği ile İlişkisinin İncelenmesiÖğr. Gör. Dr. Ihsan KARABOĞASağlık YüksekokuluTÜBİTAK
Transplantasyon Başarısında Etkili Olan Donöre Özgün Alloreaktif Hafıza B Hücre Rezervinin DeğerlendirilmesiDoç. Dr. Türker BİLGENSağlık YüksekokuluTÜBİTAK